جناب آقای دکتر احسان اخلاقی نژاد
مدیریت تجارت فرادید ( بنیان گذار و مدیرعامل ) قائم مقام مدیرعامل و مدیر اجرایی در تجارت الکترونیک دارویی گلرنگ
سازمان: مدیریت تجارت فرادید ( بنیان گذار و مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: مدیریت کسب و کار
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12637
سابقه فعالیت ها:

مشاوره در زمینه نیازسنجی های اداری، نرم افزاری و کسب و کار در سازمانها و شرکتها 
مشاوره در زمینه نیازسنجی نیروی انسانی در سازمانها و شرکتها
مشاوره در زمینه برنامه ریزی نیروی انسانی
مشاوره در زمینه نیازسنجی آموزشی نیروی انسانی
مشاوره در زمینه آموزش نیروی انسانی
مشاوره در زمینه طراحی فرمهای اداری و استخدامی
مشاوره در زمینه جذب نیروی انسانی
مشاوره در زمینه انعقاد قرارداد با پرسنل
مشاوره در زمینه ایجاد سیستمهای حقوق و دستمزد
مشاوره در زمینه کنترل پرسنل و ورود و خرج پرسنل
مشاوره در زمینه طراحی و پیاده سازی اتوامسیون اداری
مشاوره در زمینه طراحی فرایند کار
مشاوره در زمینه سیستمهای اداری
مشاوره در زمینه سازماندهی نیروی انسانی
مشاوره در زمینه طراحی ساختار سازمانی
مشاوره در زمینه تعیین شرح وظایف و مسولیتها و وظایف پرسنل
مشاوره در زمینه نحوه تفویض اختیار و مسولیت های پرسنل
مشاوره در زمینه کنترل و نظارت بر پرسنل
مشاوره در زمینه طراحی و ایجاد آیین نامه های اداری
مشاوره در زمینه طراحی سیستمهای ارزیابی کار
مشاوره در زمینه طراحی سیستمهای ارزشیابی کارکنان
مشاوره در زمینه ارایه لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی
مشاوره در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای روابط عمومی
مشاوره در زمینه های مختلف امور اداری شرکتها
مشاوره در زمینه قانون کار


مهارت ها:

بنده احسان اخلاقی نژاد، مشاور در حوزه های طراحی و پیاده سازی ساختارهای سازمانی، بازسازی و تحول کسب و کار، طراحی و پیاده سازی فرایندهای سازمانی براساس BPMN مشغول به فعالیت در شرکت های بزرگ هستم. امیدوارم باتوجه به تجربیات به دست آمده در طول این سالها، نقش پویایی در ارتقای جایگاه و کیفیت کسب و کارها داشته باشم.

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

حضور در برنامه های :
  • دورهمی دوستانه باشگاه مدیران ایران در کافه تاریخ
  • همایش پایان سال 1400 باشگاه مدیران ایران

  • اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

    همین الان طلایی شوید!
    +