سرکار خانم سیما مهذب
سیما مهذب هستم. دکترای مدیریت، نوشتن و ترجمه متون رهبری از علائق من است.
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( کارشناس )
استان: خراسان رضوی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1264
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

نوشته های من :
درآمد یا درد، درمان کجاست؟

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+