جناب آقای محمد طاهري

سازمان: نارگان ( مدير توسعه منابع انساني )
دسته شغلی مرتبط: نفت ، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و پلیمری
رشته تحصیلی: مديريت منابع انساني
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1268
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+