جناب آقای فرهاد میرزائی نمین
موسس و مدیرعامل موسسه خدمات مالی ومدیریت ماندگار ارقام پارس - حسابرس ومشاور در امور مالی ومالیاتی
سازمان: گلدیران ( مشاور مالی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12691
سابقه فعالیت ها:

سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی ایران مشهود 

ومدیر مالی ومشاور مالی ومالیاتی 


نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+