جناب آقای فرهاد میرزائی نمین
موسس و مدیرعامل موسسه خدمات مالی ومدیریت ماندگار ارقام پارس - حسابرس ومشاور در امور مالی ومالیاتی
سازمان: گلدیران ( مشاور مالی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12691
سابقه فعالیت ها:

سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی ایران مشهود 

ومدیر مالی ومشاور مالی ومالیاتی 


نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+