جناب آقای احمد فروزیده
مدیری اثربخش وفرانگر در بخش خصوصی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش راهبردی
سازمان: سازمان چاپ 128 ( مدیر )
دسته شغلی مرتبط: فرهنگ و هنر – چاپ و نشر
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1270
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+