جناب آقای حسین دهقانی

سازمان: شرکت تولیدی یدکی موتور ایران ( رئیس واحد کنترل تولید )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
استان: مرکزی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12743
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+