جناب آقای علی شریعت
علاقمند به حوزه بازرگانی و بازاریابی و مشتاق حوزه فرآیندی و برنامه ریزی
سازمان: گروه صنایع گیتی پسند ( مسوول خرید خارجی )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
رشته تحصیلی: صنایع
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1276
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+