جناب آقای عبدالعلی خان احمدی

سازمان: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( سرپرست )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: فوق لیسانس اقتصاد
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 12941
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.


اطلاعات جناب آقای عبدالعلی خان احمدی برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+