جناب آقای سید سبحان لواسانی

سازمان: بهداشت و درمان صنعت نفت هرمزگان ( رییس امور مالی-نماینده برنامه ریزی سازمانی )
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استان: خوزستان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1351
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+