سرکار خانم مرضیه زمانی پناه
مدیر مالی و دارای تخصص ویژه در راه اندازی سیستم های مالی و مهندسی مجدد فرآیندهای مرتبط
( مدیر مالی )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
رشته تحصیلی: حسابداری
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 14625
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+