جناب آقای محمدصادق کردآبادی
تحقیق ، ترویج ، آموزش بخش کشاورزی
سازمان: سازمان تحقیقات ، ترویج و آموزش کشاورزی ( مدیر اداری و پشتیبانی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 14761
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+