جناب آقای امیر هوشنگ ملماسی
عضو انجمن مدیران آمریکا و برگزار کننده نشست های تخصصی
سازمان: شرکت جاده ابریشم ستاره میلاد ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: روابط بین الملل
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 14906
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.


اطلاعات جناب آقای امیر هوشنگ ملماسی برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+