جناب آقای امیر هوشنگ ملماسی
عضو انجمن مدیران آمریکا و برگزار کننده نشست های تخصصی
سازمان: شرکت جاده ابریشم ستاره میلاد ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: روابط بین الملل
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 14906
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!

اطلاعات جناب آقای امیر هوشنگ ملماسی برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+