جناب آقای جناب اسماعیل بنی آدم
کارشناس ارشد زبان انگلیسی ، ارشد روابط بین الملل، ارشد مدیریت هوانوردی و هواپیمایی ، تهران ، ایران
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1396-1399 /کارشناس مسئول دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( آکامی مدیریت هوانوردی و انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی ایران/ مدیر روابط بین الملل و ارتباطات س )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: ارشد آموزش زبان انگلیسی - ارشد روابط بین الملل - ارشد مدیریت هوانوردی و هواپیمایی
استان: تهران

- کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه ارومیه - 1389

- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه ارومیه - 1396

- کارشناسی ارشد روابط بین الملل- دانشگاه آزاد تبریز 1399

- دوره ارشد مدیریت کسب و کار هوانوردی- دانشگاه تربیت مدرس تهران 1400

- دیپلم رسمی راهنمای گردشگری و جهانگردی- سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی 1394

 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 15141
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+