جناب آقای رامین راستگو

سازمان: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ( مدیر سایت پروژه مایع سازی گاز ایران )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 152
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+