سرکار خانم زهرا جلیل زاده محمدی
من دارای مدرک DBA از دانشگاه تهران و فعال در حوزه های تجاری-بازرگانی هستم
سازمان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ( کارشناس ارشد کشورهای CIS و گرجستان )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
رشته تحصیلی: Business Administration
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 15596
سابقه فعالیت ها:

کارشناس ارشد کشورهای CIS و گرجستان در امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران (1398-تا کنون)

مسئول کمیسیون ها و دفتر خدمات مشورتی اتاق بازرگانی بین المللی- ایران (1395- 1397)

مدرس زبان انگلیسی تجاری (1397 - تاکنون)

مدیر اعتبار بخشی بیمارستان خصوصی شفا (1394-1396)

مدیر بهبود کیفیت بیمارستان خصوصی شفا (1394-1396)
مدیر دپارتمان امور بین المللی بیمارستان خصوصی شفا (IPD) (1393-1396)

مدیر روابط عمومی در بیمارستان خصوصی شفا (1392-1395)

دبیر و عضو کمیته تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان خصوصی شفا (1394-1396)

دبیر کمیته بهبود کیفیت و عضو تمامی کمیته های بیمارستان خصوصی شفا (1394-1396)

ارشد روابط عمومی و ارتباطات مدیریت بحران بیمارستان خصوصی شفا (1394-1396)

دبیر کمیته گردشگری سلامت (امور بیماران بین المللی-IPD) (1393-1396)


مهارت ها:

برنامه ریزی عملیاتی

تجارت بین الملل

بهبود کیفیت

مدیریت فرآیند

مدیریت

برنامه ریزی عملیاتی

مدیریت شاخص‌های عملیاتی

اعتباربخشی بیمارستانی

گردشگری سلامت

زبان انگلیسی

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

ارزهای دیجیتال

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+