جناب آقای نسترن شهریاری
کارشناس موسسه ی آموزشی مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی
سازمان: فن پردازان ( کارشناس آموزش )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 15649
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+