جناب آقای حسین فراهانی
حسابدارجایگاههای سوخت

دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: حسابداری مالی
استان: مرکزی

کارمند بازخرید صنایع دفاع ودارای 13سال سابقه اموراداری و مالیدر واحدهای مختلف نظامی ودارای 4سال سابقه کار اموراداری و مالی در جایگاههای سوخت و طراح نرم افزار عملیات سوخت در جایگاه سوخت بااخذ مجوز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16166
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.


اطلاعات جناب آقای حسین فراهانی برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+