جناب آقای ابراهیم فربد

سازمان: شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ( مدیر امور سهام و مجامع و سرپرست برنامه ریزی و سیستم ها )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: لیسانس آمار - لیسانس حسابداری - فوق لیسانس آمار
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16258
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+