جناب آقای دكتر حميد روان پاك نودژ
هنر ما ثبت و گزارشگري علوم مالي است
سازمان: عضو هيات علمي دانشگاه ( معاون مالي و اداري )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: حسابداري
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16284
مهارت ها:

XBRA

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+