جناب آقای رامین نظری


دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع ،mba
استان: قزوین
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16500
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.


اطلاعات جناب آقای رامین نظری برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+