جناب آقای دکتر رحیم پوری
دکترای جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه/حقوق/پژوهش علوم اجتماعی و...
سازمان: تدریس در دانشگاه و ادارات مختلف ،مشاور،رئیس مرکز نیکوکاری و..... ( رئیس مرکز نیکوکاری )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: جامعه شناسی_جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
استان: لرستان

مولف،نخبه جوان کشور و.........

آیدی اینستاگرام ؛ Dr.r.pouri

http://johs.jseas.ir/ListArticle.aspx?Volume=45

https://armangar.com/user/f004beed

https://civilica.com/p/191353

https://www.siasatmadar.com/politicians/rahim-pouri

https://elmnet.r/eid/R-0020-7075

http://sociology-rahim-pouri.persianblog.ir/

 

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0002-4016-6828" href="https://orcid.org/0000-0002-4016-6828" target="orcid.widget" rel="me noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">https://orcid.org/0000-0002-4016-6828</a></div>

 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16686
سابقه فعالیت ها:

سوابق شغلی و علمی و پژوهشی فراوان و درخشان در ادارات مختلف......


مهارت ها:

جامعه شناس،سیاستمدار

پژوهشگر

حقوقدان

کمک پرستار و.....

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+