جناب آقای سعید حمیدی فرد

سازمان: الکترود یزد ( نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
استان: یزد
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1683
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+