جناب آقای فرهاد خاکسار
سابقه انجام امور آموزشی اداری فرهنگی و اجرایی و پشتیبانی
سازمان: مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر ( مدیر برنامه ریزی و ارزیابی )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: فلسفه و کلام اسلامی
استان: اصفهان
 • معاون فرهنگی دانشکده های  ادبیات و اقتصاد  ، مدیر امورکانونهای فرهنگی ، مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی ، دبیر هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات اساتید ، مسئول کانون و معاون نیروی انسانی(جذب وسازماندهی) کانون بسیج اساتید ، استاد مشاور و راهنمای دانشجویان ستاد شاهد وایثارگر در مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر
 • تدریس دروس عمومی و اختصاصی در دانشگاه، سازمان ها و ادارات (رشته های  معارف اسلامی ، فقه و مبانی حقوق، روانشناسی، علوم اجتماعی و  مدیریت)
 • داور مقالات پژوهشی گروه الهیات مؤسسه سفیران فرهنگی مبین (دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی)
 • جوان برتر استان قم در سال 1388
 • مجری طرح ترویج وتعمیق فرهنگ تبلیغات و اطلاع­رسانی شهرستان شهرضا (نخستین آیین تجلیل از کسبه و صنعتگران برتردر سال 93)
 • نائب رئیس(مسئول اجرایی) مرکز نیکوکاری حضرت ولیعصرعج شهرستان شهرضا
 • عضو دانشجویی هئیت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل­های دانشجویی
 • مسئول تیم رسانه­ای و پایگاه اطلاع­رسانی مسجد دانشگاه قم (qom.masjedun.com)
 • مدیر مهارت­ها و فعالیت­های فوق برنامه طرح ضیافت اندیشه استان قم  سال1391
 • دبیر کانون دانشجویی هلال احمر و عضو منتخب مجمع تلفیقی­کانون­های دانشجویی هلال­احمر استان قم
 • دبیر برگزاری کارگاه­ها و همایش­های مدیریت بحران، مواد محرک روان ، پیوند آسمانی، شوک و ...
 • مدیر نیروی انسانی، مدیر آموزش و جانشین فرمانده  بسیج دانش­آموزی و دانشجویی و اساتید
 • کارشناس اجرایی و مسئول کانون مطالعاتی شهید مطهری(ره) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه­های استان قم از سال 90
 • دارای گواهینامه های پایان دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید کشور ، دوره آموزشی شایستگی­های آمادگی شغلی ،دوره آموزشی مهارت های زندگی ،دوره آموزشی کارآفرینی، دوره آموزشی نظریه های روش تدریس ، دوره تخصصی ارتقاء دانشی و بینشی ، دوره امداد وکمک های اولیه و ...
 • عامل اجرایی ، پشتیبانی و فرهنگی ستاد ازدواج دانشجویی ، ستاد مرکزی اعتکاف دانشگاهیان، طرح بزرگ ضیافت اندیشه دانشجویی ، طرح معرفت افزایی و ارتقاء استادان دانشگاه، طرح ماندگار اکرام ایتام (میز انفاق) ، طرح راهنمایی مسافران نوروزی ، نشست منطقه ای فعالان قرآنی دانشگاه­های کشور ، اردوهای جهادی و راهیان نور و...
 • همکاری مستمر با کانون آگهی وتبلیغات رسا هنرایرانیان(تلویزیون شهری شهرضا)
 • همکاری مستمر با سازمان­های فرهنگی در برگزاری اردو ( زیارتی ، سیاحتی، توجیهی وتشویقی)، همایشها، کارگاه­ها ، نشست­ها، جشن­ها و نمایشگاه­های فرهنگی، هنری، قرآنی و ...          

کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17101
سابقه فعالیت ها:
 • معاون فرهنگی دانشکده های  ادبیات و اقتصاد  ، مدیر امورکانونهای فرهنگی ، مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی ، دبیر هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات اساتید ، مسئول کانون و معاون نیروی انسانی(جذب وسازماندهی) کانون بسیج اساتید ، استاد مشاور و راهنمای دانشجویان ستاد شاهد وایثارگر در مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر
 • تدریس دروس عمومی و اختصاصی در دانشگاه، سازمان ها و ادارات (رشته های  معارف اسلامی ، فقه و مبانی حقوق، روانشناسی، علوم اجتماعی و  مدیریت)
 • داور مقالات پژوهشی گروه الهیات مؤسسه سفیران فرهنگی مبین (دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی)
 • جوان برتر استان قم در سال 1388
 • مجری طرح ترویج وتعمیق فرهنگ تبلیغات و اطلاع­رسانی شهرستان شهرضا (نخستین آیین تجلیل از کسبه و صنعتگران برتردر سال 93)
 • نائب رئیس(مسئول اجرایی) مرکز نیکوکاری حضرت ولیعصرعج شهرستان شهرضا
 • عضو دانشجویی هئیت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل­های دانشجویی
 • مسئول تیم رسانه­ای و پایگاه اطلاع­رسانی مسجد دانشگاه قم (qom.masjedun.com)
 • مدیر مهارت­ها و فعالیت­های فوق برنامه طرح ضیافت اندیشه استان قم  سال1391
 • دبیر کانون دانشجویی هلال احمر و عضو منتخب مجمع تلفیقی­کانون­های دانشجویی هلال­احمر استان قم
 • دبیر برگزاری کارگاه­ها و همایش­های مدیریت بحران، مواد محرک روان ، پیوند آسمانی، شوک و ...
 • مدیر نیروی انسانی، مدیر آموزش و جانشین فرمانده  بسیج دانش­آموزی و دانشجویی و اساتید
 • کارشناس اجرایی و مسئول کانون مطالعاتی شهید مطهری(ره) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه­های استان قم از سال 90
 • دارای گواهینامه های پایان دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید کشور ، دوره آموزشی شایستگی­های آمادگی شغلی ،دوره آموزشی مهارت های زندگی ،دوره آموزشی کارآفرینی، دوره آموزشی نظریه های روش تدریس ، دوره تخصصی ارتقاء دانشی و بینشی ، دوره امداد وکمک های اولیه و ...
 • عامل اجرایی ، پشتیبانی و فرهنگی ستاد ازدواج دانشجویی ، ستاد مرکزی اعتکاف دانشگاهیان، طرح بزرگ ضیافت اندیشه دانشجویی ، طرح معرفت افزایی و ارتقاء استادان دانشگاه، طرح ماندگار اکرام ایتام (میز انفاق) ، طرح راهنمایی مسافران نوروزی ، نشست منطقه ای فعالان قرآنی دانشگاه­های کشور ، اردوهای جهادی و راهیان نور و...
 • همکاری مستمر با کانون آگهی وتبلیغات رسا هنرایرانیان(تلویزیون شهری شهرضا)
 • همکاری مستمر با سازمان­های فرهنگی در برگزاری اردو ( زیارتی ، سیاحتی، توجیهی وتشویقی)، همایشها، کارگاه­ها ، نشست­ها، جشن­ها و نمایشگاه­های فرهنگی، هنری، قرآنی و ...          

مهارت ها:
 • معاون فرهنگی دانشکده های  ادبیات و اقتصاد  ، مدیر امورکانونهای فرهنگی ، مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی ، دبیر هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات اساتید ، مسئول کانون و معاون نیروی انسانی(جذب وسازماندهی) کانون بسیج اساتید ، استاد مشاور و راهنمای دانشجویان ستاد شاهد وایثارگر در مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر
 • تدریس دروس عمومی و اختصاصی در دانشگاه، سازمان ها و ادارات (رشته های  معارف اسلامی ، فقه و مبانی حقوق، روانشناسی، علوم اجتماعی و  مدیریت)
 • داور مقالات پژوهشی گروه الهیات مؤسسه سفیران فرهنگی مبین (دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی)
 • جوان برتر استان قم در سال 1388
 • مجری طرح ترویج وتعمیق فرهنگ تبلیغات و اطلاع­رسانی شهرستان شهرضا (نخستین آیین تجلیل از کسبه و صنعتگران برتردر سال 93)
 • نائب رئیس(مسئول اجرایی) مرکز نیکوکاری حضرت ولیعصرعج شهرستان شهرضا
 • عضو دانشجویی هئیت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل­های دانشجویی
 • مسئول تیم رسانه­ای و پایگاه اطلاع­رسانی مسجد دانشگاه قم (qom.masjedun.com)
 • مدیر مهارت­ها و فعالیت­های فوق برنامه طرح ضیافت اندیشه استان قم  سال1391
 • دبیر کانون دانشجویی هلال احمر و عضو منتخب مجمع تلفیقی­کانون­های دانشجویی هلال­احمر استان قم
 • دبیر برگزاری کارگاه­ها و همایش­های مدیریت بحران، مواد محرک روان ، پیوند آسمانی، شوک و ...
 • مدیر نیروی انسانی، مدیر آموزش و جانشین فرمانده  بسیج دانش­آموزی و دانشجویی و اساتید
 • کارشناس اجرایی و مسئول کانون مطالعاتی شهید مطهری(ره) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه­های استان قم از سال 90
 • دارای گواهینامه های پایان دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید کشور ، دوره آموزشی شایستگی­های آمادگی شغلی ،دوره آموزشی مهارت های زندگی ،دوره آموزشی کارآفرینی، دوره آموزشی نظریه های روش تدریس ، دوره تخصصی ارتقاء دانشی و بینشی ، دوره امداد وکمک های اولیه و ...
 • عامل اجرایی ، پشتیبانی و فرهنگی ستاد ازدواج دانشجویی ، ستاد مرکزی اعتکاف دانشگاهیان، طرح بزرگ ضیافت اندیشه دانشجویی ، طرح معرفت افزایی و ارتقاء استادان دانشگاه، طرح ماندگار اکرام ایتام (میز انفاق) ، طرح راهنمایی مسافران نوروزی ، نشست منطقه ای فعالان قرآنی دانشگاه­های کشور ، اردوهای جهادی و راهیان نور و...
 • همکاری مستمر با کانون آگهی وتبلیغات رسا هنرایرانیان(تلویزیون شهری شهرضا)
 • همکاری مستمر با سازمان­های فرهنگی در برگزاری اردو ( زیارتی ، سیاحتی، توجیهی وتشویقی)، همایشها، کارگاه­ها ، نشست­ها، جشن­ها و نمایشگاه­های فرهنگی، هنری، قرآنی و ...          
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+