جناب آقای محمد جولان پور
۱۳سال سابقه فعالیت بازاریابی وفروش مویرگی،دارای مدرک مدریت ارشدکسب کارMBAومدرک مدیریت عالی کسب وکارDBA,مدیریت شعب فروش استانی،مدیریت فروش منطقه غرب کشورومدیرشعبه دراستان های مرکزی،کرمانشاه،قم،بوشهرومشهد،سابقه ایجادشبکه فروش وتاسیس هفت شعبه موفق دراستان های غرب کشور
سازمان: طراوت ( معاونت فروش )
دسته شغلی مرتبط: امور خدماتی، واسطه گری، تعمیرات، فروش و توزیع کالا، برگزاری نمایشگاه
رشته تحصیلی: مدیریت عالی کسب وکارDBA,مدیریت پیشرفته کسب وکارMBA
استان: کرمانشاه

۱۳سال تجربه بازاریابی وفروش درصنعت پخش ایران

                                                                             DBA,MBA Marketing manager


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17242
سابقه فعالیت ها:

ویزیتورموادغذایی شرکت چای گلستان

سوپروایزرفروش کرمانشاه وسرپرست فروش استان ایلام شرکت بیسکویت گرجی

مدیرفروش وشعبه کرمانشاه شرکت صنعت پخش مژده

مدیربازرگانی کارخانه قندفردوس مشهد

مدیرشعبه استان مرکزی ومدیرمنطقه۲کشوری محصول روغن درشرکت طبیعت

معاونت فروش شعب سراسری شرکت طراوت


مهارت ها:

مدیریت بازاریابی،تحقیقات بازار

مدیریت فروش

مدیریت وراه اندازی شعب فروش شهرستان 

مدیریت ورهبری پرسنل فروش

تسلط برایجادطرح های ترویجی وآفرواشانتیون فروش،ایجادسهم افزایشی فروش

استخدام موثربرپایه آنیاگرام،آموزش وسطح بندی تخصصی پرسنل فروش(تیم سازی)(شبکه سازی)

طراحی وتدوینbpm,دیسک،بوم _اصول سازمانی_قوانین ثبت وچرخه فروش_مسیربندی تخصصی،اعتبارسنجی

مدیریت تعارض درسازمان

تسلط برنرم افزارافیس،اکسل ونرم افزارهای ثبت وحسابداری فروش

ایجادساختارفروش تخصصی،تودویزیت ونحوه ایجادمناطق فروش علمی به شکل ساعتی،صدفی،خوشه ای

ایجادارتباط مناسب،بهبودوتوسعه شخصی وسازمانی

 

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

جادوی سیستم سازی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+