جناب آقای حسن بابایی زنجانی
اموزش تاترکودک ونوجوان درحیطه اموزش وتدریس
سازمان: اموزش وپرورش ( مریی تئاترکودک ونوجوان )
دسته شغلی مرتبط: فرهنگ و هنر – چاپ و نشر
رشته تحصیلی: کارشناس کارگردانی تاتر
استان: تهران

حسن بابایی زنجانی کارشناس تاتروبازنشسته اموزش وپرورش وارایه کننده روش تدریس نمایشی درعرصه اموزش وپرورش وهمچنین تاترکودک ونوجوان وکسب چندین جایزه مسابقات وجشنواره تاترکودک ونوجوانان دراموزش وپرورش ومسابقات بهینه سازی مصرف سوخت درسطح منطقه ،استان وکشوری


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17295
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

جادوی سیستم سازی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+