جناب آقای مهندس بهزاد خلیلی ثمرین
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی در حال حاضر مدیر تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها
( مدیر تجزیه و تحلیل )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
استان: تهران

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات -کارشناس ارشد مدیریت دولتی


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17406
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+