جناب آقای مهدی رحیمی نیارکی
فعال در سطوح عالی حوزه های فرهنگی سیاسی و اجتماعی اداری و سازمانی
سازمان: سازمانهای مختلف دولتی ( مسئول اماکن، روابط عمومی، امور اداری و دبیرخانه )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مدیریت دارای مدارک بین المللی آموزشی و کاربردی
استان: تهران

دارای مدارک بین المللی آموزشی و کاربردی، زبان تخصصی و آشنایی و طی دوره و مدارک aspsمبارزه با تروریسم


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17445
سابقه فعالیت ها:

امورات فرهنگی، مشارکتهای مردمی کمیته امداد،سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران،بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک؛فعالیتهای سطوح عالی فرهنگی،سیاسی و انتخابات، حوزه های اجتماعی و کارگری،پیگیری مسائل مختلف فرهنگیان محترم، تربیت بدنی و علوم ورزشی، هیاتهای ورزشی، و پیگیری و مکاتبات سطوح بین المللی و مسائل ملی و کشوری، سخنوری فن بیان و روابط عمومی و دیگر توانمندیها، بخشی از توانمندیهای این خدمتگزار است.


مهارت ها:

فن بیان و سخنوری، قرائت قرآن و مداحی، آشنایی و تسلط به قوانین و مقررات و امورات اداری، مکاتبات در هر سطحی، تعامل و ارتباط قوی با مسئولین و مدیران و ... تنها بخشی از این توانمندیها، بشمار میرود.

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+