جناب آقای رضا حسين پور

سازمان: كابل وران ( مديركنترل كيفي وتضمين كيفيت )
رشته تحصیلی: مديريت
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1763
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+