جناب آقای شهرام شهبازی
پروژه های صنعت نفت وگاز پتروشیمی
سازمان: شرکت مهندسی ساختمان نفت ( مدیرفنی )
دسته شغلی مرتبط: نفت ، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و پلیمری
رشته تحصیلی: مهندس برق وکارشناس ارشد مدیریت پروژه های نفت وگاز
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17659
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

ارزهای دیجیتال

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+