جناب آقای ابراهیم علیزاده
شرکت اورینز نماینده سازمانها - اتاقهای بازرگانی - اتحادیه های صنعتی و تجاری - شرکتهای دولتی و خصوصی ایتالیا در خاورمیانه
سازمان: شرکت مشاوره بازرگانی بین المللی اورینز ( مدیر )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17925
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+