جناب آقای سید مرتضی ساداتیان
کار ما مشاوره در برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه اقتصاد منطقه‌ای و مشاوره برنامه‌ریزی توسعه در سازمان‌های بزرگ اقتصادی است.
سازمان: آریافن گستر ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
استان: تهران

الف- مشاوره در تدوین و اجرای برتامه استراتژیک توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی منطقه‌ای با استفاده از جدیدترین نظریات مبتنی بر رقابت‌پذیری ملی و منطقه‌ای با راهبردهای بهبوط محیط کسب و کار و توسعه مبتنی بر خوشه‌های کسب و کار

ب- مشاوره در طراحی و پیاده سازی الگوهای برنامه ریزی استراتژیک توسعه در سازمان‌ها و  شرکت‌های مادر تخصصی

ج- پیاده سازی نرم افزارهای یکپارچه مدیریت و برنامه ریزی منابع ERP

 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 17985
سابقه فعالیت ها:

معاون اقتصادی سازمان کشاورزی بنیاد مستضعفان

عضو هیات مدیره سازمان صنایع غذایی بنیاد مستضعفان

عضو هیات مدیر موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند

عضو هیات مدیره هلدینگ گسترش الکترونیک سینا

معاون امورمدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک بنیاد مستضعفان به مدت 5 سال

مشاور برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند از سال 1393 تا 1399

مدیرعامل شرکت راه‌کارهای هوشمند اقتصادی و مدیریتی آریافن گستر 


مهارت ها:

برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه‌ای

مشاور در امور توسعه اقتصادی منطقه ای

برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه در شرکت‌های مادر تخصصی

طراحی ساختار و پیاده سازی راه‌کارهای یکپارچه سازمانی و ERP

مشاوره در طراحی و اجرای پروژه های تجارت الکترونیک و تحول دیجیتال

مشاور در برنامه ریزی راهبردی و پیاده سازی برنانه راهبردی شهر هوشمند

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+