سرکار خانم زهره علی اسماعیلی
I turn pain to gain,I would like to go destroy and farm it
سازمان: شاتل تنکابن ( مدیر اجرایی )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 181
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+