جناب آقای ایمان میرزایی
معاون مالی واقتصاد شهری منطقه ۹ - مدیر نمونه سال ۱۴۰۱ جشنواره شهید رجایی شهرداری تهران -رئیس تشخیص وصول درامد منطق۸-دبیر ستاد ممیزی منطقه ۸- عضو کارگروه حسابرسی منطقه۸-مسئول امور قردادها-مسئول انشعابات-
سازمان: شهرداری تهران ( معاونت مالی واقتصاد شهری شهرداری منطقه۹ )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی-بازاریابی
استان: تهران

۱۰


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 18112
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+