جناب آقای یوسف قربانی
بابیست سال سابقه تخصصی درزمینه حسابرسی ومدیریت مالی
سازمان: هلدینگ صادق تجارت وحید ( معاونت مالی وبودجه )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: حسابداری
استان: تهران

اینجانب یوسف قربانی ازسال 1380 فعالیت مالی وحسابرسی خودراآغازکردم وتخصص درزمینه های مالی ومالیاتی ومشاوره درشرکتهای پیمانکاری تولیدی بازرگانی خدماتی  مشغول به فعالیت هستم 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 18264
سابقه فعالیت ها:

بیست سال سابقه حسابرسی واجراباسمت های مدیرمالی ومعاونت مالی واداری درشرکتهای تولیدی وپیمانکاری ومشاوره 


مهارت ها:

تسلط به نرم افزارهای مالی منجمله همکاران سیستم وراهکاران 

تسلط به بهای تمام شده تولیدی وپیمانکاری وخدماتی وبازرگانی 

تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای  حسابداری 

تهیه لوایح مالیاتی وبیمه ودفاعیات مالیاتی وبیمه 

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+