سرکار خانم پریسا برادر

سازمان: تعاون روستایی ( متصدی کامپیوتر وبایگانی نامه ها )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
استان: اردبیل

اینجانب پریسا برادر 31ساله متولد شهرستان خلخال دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی  کم و بیش فعال در بازارها ی مالی و در سازمان تعاون روستایی  به صورت قراردادی مشغول به کار می باشم و عهده دار شغل متصدی دفتری و مسئول کار با اتوماسیون اداره ،شبکه دولت و بایگانی نامه ها می باشم 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 18809
سابقه فعالیت ها:

متصدی دفتری 

مسئول کامپیوتر


مهارت ها:

اشنا به کامپیوتر 

 

فعال و پیگیر 

اشنا به بایگانی نامه ها

تسلط به نرم افزارهای اداری

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!

اطلاعات سرکار خانم پریسا برادر برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

+