جناب آقای محمد امین جلیل زاده جباری
مدیریت یک شرکت تولیدی حوزه مواد غذایی و صادرات به کشورهای اروپایی
سازمان: آوانار زرین ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19050
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

ارزهای دیجیتال

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+