جناب آقای مهندس علی احسانی مقدم
کارشناس فرهنگی مامور
سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ( کارشناس اسناد و مدارک )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: خراسان جنوبی

با سلام

سوابق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهران 

و مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز فارس شیراز

دانشگاه بیرجند

فرهنگ و ارشاد بیرجند

حوزه های فرهنگی مطبوعات اسناد و مدارک کشوری و پژوهشی


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19218
سابقه فعالیت ها:

در سایت کتابخانه ملی ایران قابل بازیابیست


مهارت ها:

کارشناس مطبوعات و آگهی ها

کتابداری و سندپژوهی 

آرشیویست

نویسندگی 

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+