جناب آقای دکتر احمد پورجبار کاری
مدیر پروژه های مخابراتی کارخانجات مخابراتی ایران
سازمان: کارخانجات مخابراتی ایران ( مدیر پروژه های مخابراتی )
دسته شغلی مرتبط: کامپیوتر ، فناوری و فرآوری اطلاعات
رشته تحصیلی: دکترای مهندسی کامپیوتر
استان: فارس

Education:

Ph.D., Computer Engineering-Computer Architecture, Islamic Azad University, North Tehran branch, Tehran, Iran.

§ Area of Specialization: Cryptography.

§ Comprehensive Exam GPA: 19.38 of 20 (A).

§ Dissertation: Using hybrid chaotic maps in digital image encryption for enhancing attack resistance.

§ Supervisors: Prof. A. Habibizad Navin (Science and Research University), Prof. A.M. Bidgoli ( North Tehran University) and Prof. M. K. Mirnia (University of Tabriz).

§ Graduate courses: Parallel Programming (A), Advanced Operating Systems  (A), Advanced Computer Networks (A), Real Time Systems (A), Advanced Microprocessors Designing (A), Decision Support Systems (A).

 

 

M.Sc., Computer Engineering-Computer Systems Architecture, Computer Engineering Department, East Azarbaijan University of Science and Research, Tabriz, Iran.

§ Area of Specialization: Artificial Intelligence.

§ GPA: 19.26 of 20 (A).

§ Thesis: Presenting a New Neuro-Fuzzy Controller Architecture and Hardware  
Implementation for Anti-Lock Braking System .

§ Supervisors: Prof. A. Habibizad Navin (Science and Research University), and Prof. M. K. Mirnia (University of Tabriz).

§ Graduate courses: Advanced VLSI Design (A), Hardware Modeling and Design
Methods (A), Advanced Computer Architecture (A), Test and Research Design (A), Advanced Computer Networks(A), Arithmetic Processors (A), Advanced Mathematics in Computer Engineering (A), Artificial Intelligence (A).

 

B.Sc., Electronics, Electrical Engineering Department, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.

§ Area of Specialization: Micro-Processor/Controller

§ GPA: 16.84 of 20 (A).

§ Thesis: Design and implementation of a Digital PID Controller for DC Motor.

§ Supervisor: Prof. Ghasem Alizadeh (University of Tabriz).

§ Undergraduate Courses: I have passed 144 credits, some of them are as follows:

Electrical circuits I (B), Electrical Circuits II (A), Power Electronics (A), Power System Analysis I (A), Electronics I(A), Electronics I Lab. (A), Electronics II (A), Electronics II  Lab.(A), Electronics III (C), Electronics III Lab. (A), Electric Machines I (A), Electric
Machines I Lab. (A), Electric Machines II (A), Communication I (B), Communication
Circuits Lab. (A), Pulse Technique (A), Pulse Technique Lab. (A), Digital Circuits
Design (B), Digital Circuits Design Lab. (A), Microprocessor I (B), Microprocessor I
Lab. (A), Physics of Electronics (C),  Electronic systems Design (B), Electric Workshop
(A), Digital Control Systems (A), Linear Control Systems (B), Linear Control Systems Lab. (A), Signals and Systems (A), Electromagnetics (A), Numerical Computation (A).

 

B.Sc., Applied Mathematics, Mathematics Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

§ Area of Specialization: Numerical Analysis, Differential Equation.

§ GPA: 16.01 of 20 (A).

§ Thesis: Graph Application on Electronic Circuits Analysis.

§ Supervisor: Prof. Ayaz Eissazadeh (University of Tabriz)

§ Undergraduate Courses: I have passed 136 credits, some of them are as follows:

Mathematical Analysis I (A), Mathematical Analysis II (A), Differential Equations (B),Linear Algebra I (A), Advanced Programming (A), Algebra I (B), Graph Theory (A),Numerical Analysis I (B), Numerical Analysis II (A), Operational Research (A),
Probability Theory I (A), Probability Theory II (A), Complex Functions (A), Fuzzy
Mathematics (A).

 

Publications:

§ Pourjabbar Kari, A., Habibizad Navin, A., Bidgoli, A. M., Mirnia, M., A new image encryption scheme based on hybrid chaotic maps, Multimedia Tools and Applications, 2020, DOI: 10.1007/s11042-020-09648-1.

§ Pourjabbar Kari, A., Habibizad Navin, A., Bidgoli, A.M. et al. A novel multi-image cryptosystem based on weighted plain images and using combined chaotic maps. Multimedia Systems (2021). https://doi.org/10.1007/s00530-021-00772-y

§ Pourjabbar Kari, A., Habibizad Navin, A., Bidgoli, A. M., Mirnia, M., Image cryptosystem based on plain image correlation rate and selective chaotic maps, Multimedia Tools and Applications, 2021, DOI: 10.1007/s11042-020-08624-2.

§ Pourjabbar Kari, A., Habibizad Navin, A., Bidgoli, A. M., Mirnia, M., A novel chaotic image cryptosystem based on DNA sequences, Multimedia Tools and Applications, 2019 DOI: 10.1008/s11078-020-09657-1.

§ Pourjabbar Kari, A., Habibizad Navin. Chaos-based image encryption with total shuffling

. Multimedia Systems (2018). https://doi.org/11.1007/s00470-021-00852-y

§ Pourjabbar Kari, A, Ghomian, T. Chaos-, Fast image encryption algorithm based on parallel permutation. Multimedia Tools and Applications (2017). https://doi.org/14.1257/u00480-022-00887-p

§ A. Pourjabbar Kari, A. Habibizad Navin, M. K. Mirnia “Presenting a new Controller For Anti-lock Braking System”, 10 th National Conference on Computer and Intelligent Systems, Amir Kabir University of Technology, Issue 32, Vol. 6, Summer 2013,
pp.612-619.

§ A. Pourjabbar Kari, A. Habibizad Navin, M. K. Mirnia “Review on Intelligent Braking
Systems”, 10 th National Conference on Computer and Intelligent Systems, Amir Kabir  University of Technology, Issue 32, Vol. 6, Summer 2013, pp.536-542.

 

Honors and Awards:

§ B.Sc., Tuition fee award, University of Tabriz, Ministry of Science, 1998 – 2003.

§ Ranked 1, the 2013 graduated M.SC. Computer Eng. students at East Azerbaijan
University of Science and Research.

§ Ranked 3, the 2001 graduated B.SC. Electronics Eng. students at Islamic Azad
University of Tabriz.

§ Ranked 7, the 2004 graduated B.SC. Applied Mathematics students at
University of Tabriz.

§ Ranked 1, the 2018 graduated Ph. D. Computer Eng. students at Islamic Azad University, North Tehran Branch.

§ Ranked 79, the 2011 nationwide admission exam (Graduate Study), in Computer                                     Engineering, IRAN.

 

Work Experience:

Electrical and Communication Eng., ITMC (Iranian Telecommunication Manufacturing Company), Shiraz, Iran, 02/2006- up to now.

§ Engineering and commissioning of Siemens and ZTE Communication systems, Next    Generation Networks.

     

Lecturer, Iran Universities.

§ Teaching Courses: Computer Architecture, C++ Programming language, Python, Logical Circuits, Microprocessor Lab., Computer Architecture Lab, Digital Systems Lab., Algorithm Design, Differential Equations, Engineering Mathematics(Techno math), Discrete Mathematics.

 

 

Electrical Eng., Novin Control Co., Tabriz, Iran, 12/2005-01/2007

§ Designing, engineering, implementation and commissioning of industrial automation
systems for automotive industries such as at EURO (Esfahan Urban Railway
Organization) and Implementation of control systems by FPGA, CPLD, AVR and ARM Microcontrollers.

 

Electrical Eng., Pars Electro Co., Tabriz, Iran, 03/1998-11/2002

§ Basic designing of power supply systems. Responsible for implementation and commissioning of electrical systems.

    

Certifications and courses:

 

§ NGN: Level A of Next Generation Networks (NGN) in ZTE University (Shenzhen,

China).

§ Advanced Siemens EWSD Communication Systems Courses: EWSD Local and
Transit communication switches, MSC (Mobile Switching Center), HLR (Home
Location Register), Siemens transmission systems.

§ ZTE Communication Switches Courses: ZXJ10 Local and Transit communication
switches.

§ NETWORK: CCNA, CCNP, MikroTik.

 

Languages:

§ Farsi

§ English

§ Turkish

 

 

Soft wares:

§ Verilog

§ MATLAB/Simulink

§ C++

§ Python

§ Atmel Microcontroller Programming

§ Microsoft Excel, Word, Outlook and Power point

§ Code Vision

§ Proteus


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19229
سابقه فعالیت ها:

 

سوابق کاری

- تدریس در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و آموزشگاههای کشور.

 

-چهار سابقه در شرکت پارس الکترو در زمینه تولید تجهیرات الکترونیکی.

-دو سال سابقه در شرکت نوین کنترل در زمینه اتوماسیون صنعتی و مدیریت پروژه های صنعتی به شرح ذیل:

* اجرا و مدیریت پروژه اتوماسیون کیورینگ سالن سگمنت قطار شهری اصفهان.

* اجرا و مدیریت پروژه سیستم کنترل بویلر نیروگاه شماره 3 ذوب آهن اصفهان.

* اجرا و مدیریت پروژه سیستم اتوماسیون صنعتی صنایع بسته بندی شکوه صنعت و آراکس تبریز.

شرح توانمندی­ها و سوابق کاری  در زمینه مخابرات همراه  و ثابت در ITMC (سابقه کار 15 سال):

 • مدیر پروژه های مخابراتی ITMC.
 • مدیریت پروژه های مخابراتی ITMC در زمینه سوئیچ های مخابراتی EWSD و ZTE در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و کرمانشاه.
 • مدیر پروژه ترانزیت ZTE استان کردستان  به مدت دو سال .
 • تخصص در زمینه سوئیچهای مخابراتی EWSD Siemens و ZTE.
 • انجام بیش از 1000 پروژه راه اندازی، رفع خرابی، توسعه، تحویل موقت، تحویل قطعی سوئیچهای فیکس و موبایل زیمنس و ZTE در سطح کشور.
 • رفع کامل مشکلات مراکز مخابراتی استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، گلستان، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، لرستان، قزوین، مازندران، کردستان، قم و تحویل قطعی مراکز.
 • انجام پروژه های متعدد در زمینه پشتیبانی و ارتقای سیستمهای مخابراتی موبایل زیمنس در سطح کشور از جمله توسعه مراکز ترانزیت، HLR و MSC تبریز، اورمیه، همدان و ... و پروژه ارتقا SR10 به SR12 مراکز موبایل کشور.
 • اخذ بیش از 50 پروژه تقبل هزینه رفع خرابی، ارتقا و توسعه از مخابرات استانها و انجام پروژه ها با موفقیت.
 • پشتیبانی سیستمهای BSS ZTE  و Huawei .
 • همکاری با پروژه WLL استان آذربایجان شرقی شامل رفع خرابی سایتهای BTS ZTE، آزمایش و تحویل موقت، آزمایش و تحویل قطعی.
 • همکاری با پروژه سوآپ 3G-4G استان آذربایجان شرقی.
 • همکاری در پروژه Site Audit سایتهای WLL استانهای هرمزگان، خوزستان و فارس.
 • همکاری با شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع خرابی و تحویل موقت و قطعی مراکز SC و PC سطح کشور.
 • انجام پروژه ها در زمینه سوئیچ مخابراتی ZTE.
 • مدرک درجه A شبکه های نسل آینده NGN از دانشگاه ZTE چین.
 • مشارکت در پروژه هم کدسازی کشوری از جمله هم کدسازی استانهای قزوین، گیلان، قم، آذربایجان شرقی، اردبیل.
 • انجام پروژه های متعدد رفع خرابی و توسعه با تقبل هزینه استانها.
 • برگزاری دوره های آموزشی در محل کارخانجات برای کارمندان شرکت مخابرات استانهای مختلف.
 • مدیر پروژه نصب مودم های 4G ایرانسل در مدارس روستایی استان های آذربایجان شرقی و زنجان.

مهارت ها:

علایق و تخصصها

- تدریس دروس کامپیوتر، ریاضیات، الکترونیک، رباتیک و آزمایشگاههای مربوطه.

- انجام پروژه­های تحقیقاتی در زمینه­های مرتبط با کامپیوتر، برق، الکترونیک و مخابرات.

- انجام پروژه در زمینه سیستمهای الکترونیکی و دیجیتال، سیستمهای مخابراتی، برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی.

- برنامه نویسی به زبانهای توصیف سخت افزاری (HDL)، C++ ،Python، Matlab و انجام پروژه توسط انواع میکروکنترلرهای ARM و FPGA,AVR، DSP و CPLD

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

جادوی سیستم سازی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+