جناب آقای پیمان درخشان برجویی
دانشگاه تهرانDBA-کارشناسی ارشد ارزیابی و امایش سرزمین تهران- متخصص نیروی انسانی،ریسک ، مدیریت خلاقانه وسیستم سازی سازمانی - عضو تدوین کنندگان ۱۳استاندارد ملی ایران-نویسنده -
سازمان: سیم وکابل شیرکوه ( مدیر تحقیق و توسعه- مسئول کنترل کیفیت )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
استان: یزد
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19230
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+