جناب آقای محمدکمال ناصری ذاکر
مدرس دانشگاه و مدیریت مطبوعات ،رسانه ،مدیریت فرهنگی و روابط عمومی
سازمان: مجله گردشگری سفرسالم ( صاحب امتیاز ومدیر مسئول وسردبیر )
دسته شغلی مرتبط: تبلیغات، ارتباطات و رسانه
رشته تحصیلی: لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی دارم .البته سال 56 وارد دانشگاه شدم که به علت انقلاب وتعطی
استان: تهران

اینجانب بعداز دیپلم دررشته حسابرسی( درسال 1355) وارد نیروی دریایی ارتش شدم و به همین علت بود که دردانشگاه رشته مدیریت باگرایش حسابداری راخواندم وبه دلیل انقلاب وتغییرات سازمانی درهمه جا ، مجله نیروی دریایی ارتش را تاسیس کردم با نام دریا نوردان و ازانجا سال 61 به درخواست شهربانی سابق ، به آنجا  منتقل شدم ومجله پلیس انقلاب را تاسیس کردم که تاسال 1370 وتاسیس ناجا ادامه داشت وبعدزاآن به نام مجله نگهبان بامسئولیت دیگران وهمکاری محتوایی اینجانب ادامه داشت   وبه همین موازات  ازسال1364 به درخواست وزیرنفت به وزارت نفت( شرکت ملی نفت ایران ) منتقل شدم ورئیس دبیرخانه مرکزی ودبیرهیئت مدیره نفت  و رئیس دفتر معاون وزیر درامور نفت (که همان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود )شدم وبعد از سه سال رئیس حسابرسی داخلی شرکت نفت فلات قاره وسپس رئیس بازرسی وارزیابی مدیریت تولید مناطق دریایی شرکت نفت شدم . ودرسال 1379 به بهانه یک کسالت قلبی مرابازنشسته (به میل کارفرما) کردند . به تدریس دانشگاه در رشته علوم ارتباطات وروابط عمومی وارد شدم وهمزمان برای مسئولیت مدیر تبلیغات وامور فرهنگی اداره کل روابط عمومی صدا وسیما به سازمان مذکور رفتم وپس ازسه سال وتغییرات درصدا وسیما، مدیر انتشارات وتبلیغات اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران وبعد مدیر روابط عمومی شرکت محورسازان ایران خودروشدم .ضمنا ازسال 1367 تا1384 دونشریه شخصی رابا عنوان صاحب امتیاز ، مدیر مسئول وسردبیر منتشر می کردم به نام های مجموعه جدول وخانواده وسرگرمی. تدریس دردانشگاه 12سال به موازات کارهای فوق دردانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داشت ودررشته های مدیریت روابط عمومی - مدیریت امورفرهنگی ، حسابداری وکار آفرینی تدریس داشتم. متاسفانه سیستم دولتی درست زمانی که ازپخته  گی و تجربه مدیریت اجرایی بهره داشتم به بهانه های واهی بنده را بازنشسته به میل کارفرما کردند ولیکن اینجانب درمقابل این اقدام  فصلی نو درزندگی را شروع کردم درحالی که 43 سال داشتم . متاسفانه برنامه ریزی نیروی انسانی درکشور ما خیلی درک نشده است و بدون توجه به برنامه بلند مدت سازمان ها وشرکت های دولتی ویانهادهای وابسته به حکومت افراد را می آورند ومی برند وخانه نشین وپیر می کنند!   واینگونه است روش برخورد با سرمایه های انسانی . دررابطه با فعالیت دربخش مطبوعات درسالهای نخستین تاسیس شرک تعاونی مطبوعات کشور عضو هیئت مدیره ونایب رئیس هیئئت مدیره خانه مطبوعات بودم ( برای چند سال ) علاقه من به گردشگری وتولید نشریه گردشگری سفر سالم  به مدیریت فرهنگی وتعامل فرهنگی ازیک سوی وتجارب  ومطالعات مالی واقتصادی ازسوی دیگر بازمی گردد دوشماره ازاین نشریه را نیز منتشر کردم که بحران مطبوعات به دلیل گرانی کاغذ وسپس کرونا ازراه رسید. گردشگری رشته ای بزرگ است که مادر دهها رشته دیگر است ولی درکشور ما به آن توجه لازم وکافی نشده است و افراد باصلاحیت علمی وعملی نیز درآن حضور نداشته اند وبیشتر تاحدودی حفظ میراث فرهنگی ( اگر آنهم درست شناخته شده باشد) مورد اهتمام بوده نظیر مرمت آثار باستانی . مع الاسف گردشگری درسالی که فعالیت نشریه ام را شروع کرده به دلیل کرونا دچار رکود شد و بالتبع مجله بنده نیز همچون صدها نشریه دیگر . امیدوارم شرایط بهتر شود وبتوانم درراستای تعامل فرهنگی  اقتصادی واجتماعی درحوزه گردشگری فعال باشم . البته این به معنی عدم آمادگی برای مشاوره وهکاری درمدیریت های اجرایی وتولیدی وصنعتی دیگر  نیست . تا یار که را خواهد ومیلش به که افتد؟

 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19244
سابقه فعالیت ها:

به شرح بالامراجعه فرمایید.


مهارت ها:

مدیریت عمومی درجایگاه مدیر عامل ، مدیر داخلی ، مدیر مالی ، مدیر ارتباطات وروابط عمومی ، مد یریت بازرگانی ، مدیرمنابع انسانی مدیریت انتشارات وتبلیغات ، مشاوره موضوعی وپروژه ای

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+