جناب آقای امیر حسین کاظم الماسی
کار ما عارضه یابی و تدوین برنامه کسب و کار/ بازاریابی هست
سازمان: مشاور مدیریت راهبردی الماس ( مدیر عامل )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19260
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

ارزهای دیجیتال

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+