سرکار خانم حدیث یلوهء

سازمان: صنف مترجمان استان کرمانشاه ( رییس هیئت مدیره )
استان: کرمانشاه
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19273
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+