جناب آقای مهندس محمدعلی حیدری
منابع انسانی -درزمینه تامین نیروی انسانی - حقوق و مزایا- بیمه تامین اجتماعی - رفاه کارکنان-بیمه درمان تکمیلی کارکنان- بیمه عمرو حوادث- گردشگری
سازمان: شهرداری تهران ( مدیراداره )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی
استان: تهران

انعقاد قرارداد های تامین نیروی انسانی 

انعقاد قرارداد های گردشگری

انعقاد قراردادهای بیمه نامه درمان تکمیلی و عمر و حوادث کارکنان

امور رفاه کارکنان - بیمه تامین اجتماعی - حقوق و مزایا- 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19291
سابقه فعالیت ها:

رئیس دبیرخانه مرکزی

مدیر تدارکات و پشتیبانی

مدیراداره رفاه و آموزش

مدیر اداره پایش برنامه،کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد


مهارت ها:

انعقاد قرارداد های بیمه ای ازقبیل درمان تکمیلی - عمر و حوادث- آتشسوزی مسئولیت مدنی 

پوشش قراردادن بالای 10هزار نفر کارکنان و اعضای خانواده درخصوص بیمه های درمان تکمیلی و عمر و حوادث 

قرارداد تامین نیروی انسانی با مراکز

انعقاد قرارداد های گردشگری با سازمان ها و شرکت ها جهت کارکنان مجموعه

 

 

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+