جناب آقای محمد رضا نوری تیرتاشی
پس از دو دهه فعالیت در صنعت ،مناطق آزاد ،گمرک، در استانهای مختلف و ستاد وزارت صمت، حامی توسعه ساخت داخل مشوق صادرات
سازمان: وزارت صنعت معدن و تجارت ( رئیس گروه توسعه ساخت داخل )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19305
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+