جناب آقای رجب علی امام دوست
انسانم و عاشق انسانیتم
سازمان: وزارت راه و شهرسازی ( کارشناس )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19401
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+