جناب آقای ابراهیم رستم زاده

سازمان: شرکت شاهد شرق ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: خراسان رضوی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19463
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+