جناب آقای محمد مهدی شریف نیا
فعال در حوزه خط مشی گذاری ها از تقنین و تدوین تا پیاده سازی و اجرا
سازمان: بانک ملی ایران ( مدیر و مسئول دایره صندوق )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19535
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+