جناب آقای قباد نادری
مشاور حقوقی و متخصص امور قراردادها
سازمان: دانشگاه پیام نور ( عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور و رئیس دانشگاه به مدت 9سال )
دسته شغلی مرتبط: وکالت و امور حقوقی
استان: کرمانشاه
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19674
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+