جناب آقای عباسعلی امینی

سازمان: شرکت دارویی فروغ سلامت مهرگان ( مدیر کنترل تولید )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
استان: مرکزی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19681
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+