جناب آقای منصور قضات
کار ما تدوین دانش فنی ساخت قطعات، شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند و نظارت کیفی بر محصول تولیدی (مدیریت زنجیره ی تأمین) در حوزه ی حمل و نقل ریلی و مترو است.
سازمان: دانشگاه صنعتی شریف - مرکز توسعه خودکفایی صنعتی شریف ( مدیر بخش مکانیک و مواد )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19761
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+